Jin líng shí san chai

7.6

A Westerner finds refuge with a group of women in a church during Japan's rape of Nanking in 1937. Posing as a priest, he attempts to lead the women to safety.

Christian Bale / Ni Ni / Xinyi Zhang / Tianyuan Huang / Xiting Han / Doudou Zhang / Dawei Tong / Atsuro Watabe / Kefan Cao / Yangchunzi Yuan / Jia Sun / Yuemin Li / Bai Xue / Takashi Yamanaka / Shigeo Kobayashi

UPLOAD SUBTITLES
Download
 • Released
 • 2011
 • Runtime
 • 146 min
 • Genre(s)
 • Drama History War
 • Users Rating
 • Not yet rated
 • Views
 • 7535
 • Add to
 • watch list